Tag Archives: Quy Định & Hình Thức Thanh Toán

Quy Định & Hình Thức Thanh Toán

Phương thức thanh toán hiện tại nhằm phục vụ hiệu quả quý khách, sẽ được sử dụng 2 phương thức: Chuyển Khoản và Thanh Toán Khi Nhận Sản Phẩm