Tag Archives: about us

Câu Chuyện Thảo Dược

Câu chuyện Thảo Dược bắt đầu vào một ngày cuối năm 2008. Khi thị trường mỹ phẩm nội ngập tràn hàng ngoại nhập. Khát vọng Người Việt Dùng Hàng Việt bắt đầu cháy bỏng.